Zmluva č. 40/INV/2010/130/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:40/INV/2010/130/2010
Dodávateľ:EMITplus s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výmena riadiacej časti kalibr. vozíka
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 802,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18 802,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Výmena riadiacej časti na kalibračnom vozíku vodomerných vrtúľ

Prílohy