Zmluva č. 3/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2006
Dodávateľ:Geoex s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ROEP Turá Lúka
Zmluvne dohodnutá čiastka:87 217,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:87 217,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy