Zmluvy za Krajský súd Prešov


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20100419-1018 Krajský súd Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov - Salvator Prešov 149 0 Salvator Prešov s.r.o. 12.03.2010 31.03.2015
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1539 Krajský súd Prešov Zmluva o nájme 83 0 PharmDr. Lýdia Geremešová 01.08.2008 01.08.2008
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090414-0907 Krajský súd Prešov Zmluva o nájme - Geremešová Lýdia 25 0 PharmDr. Lýdia Geremešová 15.03.2009 31.03.2010
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090313-1054 SOFTIP a.s. Zmluva o poskytnutí práva používať IS HERKULES SOFTIP 1 0 Krajský súd Prešov 10.12.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1313 Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá Zmluva o poskytovaní rehabilitačných služieb - Bystrá Liptovský Ján 30 0 Krajský súd Prešov 05.12.2007 31.12.2008
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1321 Kúpele Dudince a.s. Rámcová zmluva o poskytovaní rehabilitačných pobytov - Dudince 27 0 Krajský súd Prešov 05.12.2007 31.12.2008
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1346 Krajský súd Prešov Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č.79/07 128 0 Krajský súd Prešov 03.09.2007 03.09.2010
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1403 IURA EDITION, spol.s r.o. Zmluva o dielo a poskytovaní užívacích práv č. Z-104/2007 1 0 Krajský súd Prešov 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1423 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update programového vybavenia č. S822 068 410 - SUP Bratislava 2 0 Krajský súd Prešov 02.04.2008 31.12.2008
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1438 BTS - PO, s r.o Mandátna zmluva BTS-PO 672 0 Krajský súd Prešov 01.03.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090318-0913 Slovenská pošta, a.s. Zmluva na zabezpečenie zbernej jazdy 3 0 Krajský súd Prešov 15.10.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090319-1302 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. A3084595-0001 40 0 Krajský súd Prešov 27.06.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090319-1318 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. A3470163-0001 20 0 Krajský súd Prešov 12.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1114 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. A3470107-0001 20 0 Krajský súd Prešov 12.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090313-1213 Slovak Telekom, a. s. poskytnutie verejnej telefónnej služby 0 0 Krajský súd Prešov 02.02.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1121 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. A3973171-001 8 0 Krajský súd Prešov 24.10.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1127 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. A4228190-001 20 0 Krajský súd Prešov 22.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1133 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. A2993435-001 38 0 Krajský súd Prešov 16.04.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1308 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. A2354682-0001 106 0 Krajský súd Prešov 11.04.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1337 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. A3045756 29 0 Krajský súd Prešov 24.05.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
1 2 3 4 >>