Zmluva č. kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1403

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1403
Dodávateľ:IURA EDITION, spol.s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a poskytovaní užívacích práv č. Z-104/2007
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Prešov
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy