Zmluva č. 107/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:107/2008
Dodávateľ:COM-KLÍMA, s. r. o., Komárno, Hradná 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž klimatizačných zariadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:17 275,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:17 275,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy