Zmluva č. 02/2007/SVT/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/2007/SVT/2007
Dodávateľ:D-BAND servis, spol. s r. o., Prešov, Plzenská 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 597,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 597,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy