Zmluva č. 01/09/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/09/2009
Dodávateľ:Eduard Cichý - EDMA, Stropkov, Samuela Jurkoviča 1610/11
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava sociálnych zariadení - Správa katastra Stropkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 921,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 921,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy