Zmluva č. 6/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2009
Dodávateľ:Geodézia Bardejov, s.r.o., Bardejov, Hurbanova 11
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Lopúchov
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 819,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 819,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy