Zmluva č. 3/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2009
Dodávateľ:Geocomp Bardejov, s.r.o., Bardejov, Dlhý rad 1596/24
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Harhaj
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 640,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 640,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 160,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy