Zmluva č. 3/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2008
Dodávateľ:Geodézia Bardejov, s.r.o., Bardejov, Hurbanova 11
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Stuľany
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 661,89
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 661,89
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 899,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy