Zmluva č. 39/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:39/2009
Dodávateľ:GEODÉZIA Michalovce, s. r. o., Košice, Pražská 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Žalobín
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 547,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 547,18
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy