Zmluva č. 33/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:33/2009
Dodávateľ:GEONA, s.r.o., Snina, Strojárska 183 1/92
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Kamenná Poruba
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy