Zmluva č. 29/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:29/2009
Dodávateľ:Geocomp Bardejov, s.r.o., Bardejov, Dlhý rad 1596/24
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Želmanovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 520,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 520,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy