Zmluva č. 2010/05/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2010/05/2010
Dodávateľ:FORDAT, s. r. o., Prešov, Konštantínova 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Renovácia tonerov, cartridgov a pások
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 325,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 325,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 000,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy