Zmluva č. 15/2001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2001
Dodávateľ:GEOKART Prešov s. r. o., Prešov, Konštantínova 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Jarabina
Zmluvne dohodnutá čiastka:108 887,07
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:7 424,12
Celková dohodnutá čiastka:116 311,19
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy