Zmluva č. 14/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2009
Dodávateľ:EURO GEO, s. r. o., Košice, Kmet’ova 36
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Tvarožná
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 899,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 899,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy