Zmluvy za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
KRP-18/EO-ZML-2010/2010 2XRévai,Dolný Kubín umývanie služ.vozidiel 0 0 KR Žilina 3,85/umytie
748-37-2007-EO/2007 A Mobil s.r.o. Pozáručný servis dopravnej techniky 0 0 GRZP 31.12.2010 hod. sadzba
23/10/2010 A.R.S. spol. s.r.o. Nákup pneumatík a vzdušníc 35 700 0 KR PZ BB 31.12.2010
SO51100510/2005 A.S.A Slovensko, spol. s.r.o. zneškodnenie odpadu nebezpečných častí zariadení 0 0 NSM doba neurčitá, suma podľa druhu odpadu
KRP-22-100/EO-2009/2010 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., likvidácia NO 35 581 0 KRPZ-KE 04.07.2011
LC/2008/2008 AA ARCHUS s.r.o. Projektová dokumentácia a autorský dozor HS Lučenec - rekonštrukcia, modernizácia a prístavba 41 484 0 KRHZ-BB zmluva platná do dňa ukončenia preberacieho konania
KRHZ-1068-10/2009/2009 ABIS, Ing.Marián Husár, Rozmarínová 3, Komárno projektová dokumentácia rekonštrukcia HS Šaľa 16 595 0 KRHZ-NR do ukončenie kolaudačného konania
ORHZ-220/2009/2009 ABIS, Ing.Marián Husár, Rozmarínová 3, Komárno Projetová dokumentácia rekonštrukcia HS Kolárovo 13 817 0 KRHZ-NR do ukončenie kolaudačného konania
KLUD-106-6/2008/2008 ACB, s r.o. certifikačný audit ISO 9001:2000, vystavenie certifikátu,dva kontrolné audity 0 0 SRLZ 08.10.2011
KRUB-26-4/2010/2010 ACCOM Dodávka mlieka a výrobkov 19 380 0 SRLZ 31.12.2010
380/4-2009/2009 ADAM – Adam Novák Vykonávanie pravidelnej TK a EK v Bardejove 700 0 KRPZ-PO 31.12.2011
KRHZ-1215/2009/2009 Adam Novák-ADAM Bardejov TK motor. Vozidiel 0 0 KRHZ-PO 31.12.2010
KRP-165-5/EO-OBST-2008/2008 Adest a.s. Rybany ÚJaKP KRPZ Trenčín-rek.objektu 129 178 0 KRPZ-TN 15.12.2013
2010/1749-003/2010 ADM com, s.r.o. Svidník Servis výpočtovej techniky 12 0 ObU-SK 31.03.2012
353/4-2009/2009 ADS Vranov, s.r.o. Umývanie SCV OR PZ Vranov nad Topľou 2 000 1 386 KRPZ-PO 31.12.2011
KRP-102/EO-ZML-2009/2009 ADUSTO,s.r.o. Rekonštrukcia výťahov KR PZ ZA 140 179 0 KR Žilina 31.12.2014
KRP-46/EO-ZML-2009/2009 ADUSTO,s.r.o. Opr.podláh a rozv.kanálov výp.tech. 7 804 0 KR Žilina 30.07.2013
KRP-82/EO-ZML-2009/2009 ADUSTO,s.r.o. OO PZ MZ-západ,oprava fasády 32 673 0 KR Žilina 30.08.2013
KRP-96/EO-ZML-2009/2009 ADUSTO,s.r.o. OO PZ T.Teplice, opr.soc.zariadení 45 399 0 KR Žilina 30.09.2013
SE-2-40/OVO-2008/2008 ADVERTA SLOVAKIA s.r.o. Šurany Termobielizeň 4 402 842 0 SE 31.12.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>