Zmluva č. 11/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2009
Dodávateľ:GEODÉZIA Michalovce, s. r. o., Košice, Pražská 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Ruská Kajňa
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 275,47
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 275,47
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy