Zmluva č. 111/CVTISR/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:111/CVTISR/2010
Dodávateľ:BF Partners s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 034,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:CVTI SR
Poznámka:Projek.dokumentácia

Prílohy