Zmluva č. 01/2010/SVT/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2010/SVT/2010
Dodávateľ:D-BAND servis, spol. s r. o., Prešov, Plzenská 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:20 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 000,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy