Zmluvy za Katastrálny úrad Prešov


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
15/2008 GEOPLAN Prešov, s. r. o., Prešov, Konštantínova č. 3, Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Dlhé Klčovo 32 331 8 729 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 28.07.2008 31.03.2011
16/2008 GEOPLAN Prešov, s. r. o., Prešov, Konštantínova č. 3, Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Hlinné 35 335 9 540 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 28.07.2008 31.03.2011
9/2008 Geoplán, spol. s r.o., Poprad, Hraničná 5 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Lechnica 55 617 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 28.07.2008 31.03.2011
13/2009 GEOPRO SLOVAKIA s.r.o., Bardejov, Hviezdoslavova 3 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Spišské Hanušovce 23 800 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 18.02.2010 01.12.2012
20/2009 GEOPRO SLOVAKIA s.r.o., Bardejov, Hviezdoslavova 3 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Lipníky 11 424 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 18.02.2010 01.12.2012
5/2008 GEOPRO SLOVAKIA s.r.o., Bardejov, Hviezdoslavova 3 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Slovenské Krivé 21 818 6 546 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 28.07.2008 31.03.2011
17/2009 GEOTOP Košice, s.r.o., Košice, Južná trieda 82 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Vyšný Slavkov 11 510 1 726 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 18.02.2010 31.03.2012
12/2006 GLOBING POPRAD s.r.o., Poprad, Dostojevského 3313/12 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Vydrník 14 656 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 29.12.2006 30.09.2010
17/2008 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO, Prešov, Na Rúrkach 22A Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Pavlovce nad Topľou 34 986 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 28.07.2008 31.03.2011
4/2008 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO, Prešov, Na Rúrkach 22A Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Jabloň 28 248 8 474 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 28.07.2008 31.03.2011
1-ROEP/2008 Ing. Ján Dzurišin — GEOING, Prešov, Októbrova 47 14/38 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Lukavica 9 245 2 773 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 28.07.2008 31.03.2011
2/2008 Ing. Ján Dzurišin — GEOING, Prešov, Októbrova 47 14/38 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Lukov 7 346 2 204 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 28.07.2008 31.03.2011
6/2008 Ing. Ján Lisoň - LISONORD, Košice, Varšavská 3 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Veľopolie 15 933 4 780 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 28.07.2008 31.03.2011
7/2008 Ing. Ján Lisoň - LISONORD, Košice, Varšavská 3 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Havka 17 360 5 208 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 28.07.2008 31.03.2011
22/2009 Ing. Marek Berezňanin — B.M.ING, Bardejov, Hviezdoslavova 3 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Vislanka 11 600 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 18.02.2010 15.12.2012
12/2009 Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice, Kmet‘ova 36 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Závada 11 899 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 18.02.2010
13/2007 Ing.Viera Nagyová — geodetické práce, Snina, Strojárska 183 1/92 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Seniakovce 6 639 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 30.01.2008 30.09.2010
30/2009 Ing.Viera Nagyová — geodetické práce, Snina, Strojárska 183 1/92 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Čierne nad Topľou 19 000 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 18.02.2010 31.07.2012
31/2009 Ing.Viera Nagyová — geodetické práce, Snina, Strojárska 183 1/92 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Detrík 9 000 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 18.02.2010 31.12.2012
32/2009 Ing.Viera Nagyová — geodetické práce, Snina, Strojárska 183 1/92 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Jasenovce 9 000 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 18.02.2010 30.11.2012