Zmluva č. mssr-0090-000513/1992/Zb.-20080818-1018

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0090-000513/1992/Zb.-20080818-1018
Dodávateľ:Ústav Informatiky Slovenskej akadémie vied
Predmet zmluvy - názov zmluvy:SAV - Zmluva o vypracovaní štúdie realizovateľnosti zámeru
Zmluvne dohodnutá čiastka:32,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy