Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva na vybudovanie Sekundárneho VC ŠÚ SR. 0 0 23.08.2010 23.08.2011
Bezodplatný prevod správy majetku štátu. 0 0 31.08.2010 10.09.2010
Darovanie majetku štátu. 0 0 20.12.2010 31.12.2010
Zabezpečenie Informačnej kampane k SODB 2011 0 0 05.11.2010 30.06.2011
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telefónnej služby. 0 0 04.11.2010 30.11.2010
Zmluva o výkone štandardnej údržby syrému REGSTAT a dovývoja. 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Zmluva o servisnej činnosti. 0 0 17.12.2010 31.12.2013
Zmluva - prieskum. 0 0 16.12.2010
Zmluva o poskytovaní imnormácií z monitorovania verejných informačných zdrojov. 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Zmluva o servise. 0 0 17.12.2010 31.12.2012
Zmluva o servise. 0 0 17.12.2010 31.12.2012
Zmluva o konzultačnej a poradenskej činnosti. 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Výskum a vývoj úloh 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Zabezpečenie úloh pre ŠÚ SR prostredníctvom príspevkovej organizácie Infostat 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Žiadosť o NFP 0 0 02.03.2010 31.08.2020
Žiadosť o NFP 0 0 02.03.2010 31.12.2012
ZML-3-19/2010-130/2010 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Dodávka a servis veľkokapacitného kopírovacieho stroja vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia 65 450 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 28.05.2010 05.07.2010
ZML-2-9/2006-130/2006 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov Xerox DC 470 16 803 0 ŠÚ SR, Bratislava 17.05.2006 30.05.2006
ZML-2-4/2007-130/2007 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Kúpa digitálneho kopírovacieho stroja Xerox WorkCentre 7335 a digitálneho stroja Xerox WorkCentre 123 s dopravou a inštaláciou do budovy na Miletičovej 3 v Bratislave 20 576 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 30.10.2007 30.11.2007
ZML-2-7/2009-130/2009 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov značky XEROX 5 531 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 02.04.2009 05.04.2009