Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva na prípravu a realizáciu informačnej a propagačnej kampane SODB 2001 0 0 07.11.2000 15.06.2001
Konverzia súboru mikrofišov "SODB 1.1.1980 ČSSR" na CD média 0 0 27.11.2000 21.12.2000
ZML-3-9/2010-130/2010 ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Bratislava Servis zdvíhacieho zariadenia v budove na Hanulovej 5/c Bratislava 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.04.2010 785 /rok
ZML-3-9/2009-200/2009 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 10.03.2009 10.04.2009
ZML-3-8/2010-OÚ/2010 Francúzsky inštitútu v Bratislave, Bratislava Extenzívna výučba francúzskeho jazyka 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 22.02.2010 21.01.2011
ZML-3-8/2009-130/2009 Karol Soják - Servis EPS, Bratislava Servis zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.02.2009 25.02.2012
ZML-3-8/2007-110/2007 RNDr. Marian Sabo, MS-Soft, Žilina Zabezpečenie servisnej činnosti na užívanie softvéru CLAVIUS 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.06.2007
ZML-3-7/2009-OÚ/2009 Francúszky Inštitút v Bratislave, Bratislava Výučba francúzskeho jazyka 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 23.02.2009 22.01.2010
ZML-3-7/2008-130/2008 AUTO-AZ, s.r.o., Zohor Preberanie odpadu z elektrozariadení 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.05.2008 tvorba ceny uvedená v prílohe zmluvy
ZML-3-39/2009-230/2009 ESET, spol. s r.o. Bratislava Poskytovanie licencie 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.01.2010
ZML-3-35/2006-220/2006 PartnerSoft, spol. s.r.o., Bratislava Zabezpečenie podpornej servisnej služby na systémy DC 2000, eDC2000 a generátor výstupov ku ktorým má zhotoviteľ autorské právo podľa zákona č. 618/2003 Z.z. 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 09.11.2006
ZML-3-34/2009-200/2009 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.11.2009 30.11.2009
ZML-3-31/2009-130/2009 G4S Security Services, a.s. Bratislava Poskytnutie bezpečnostných služieb, ktorých predmetom je preprava finančných hotovostí 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.02.2010 89,25 mesačne
ZML-3-29/2006-130/2006 Miloš Danada - DOMSUBYT, Bratislava Občasná obsluha rozvádzacej stanice tepla v budove ŠÚ SR na Miletičovej ul., základná údržba UK a TÚV a nepretržitá havarijná pohotovosť 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.02.2010 20,31 €/na deň
ZML-3-27/2007-120/2007 UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava Využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 11.12.2007
ZML-3-26/2007-PP/2007 OCTIGON, a.s. Bratislava Poskytovanie poradenských služieb 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.12.2007 30.11.2009
ZML-3-1/2007-410/2007 ORSIA, spol. s r.o. Ústí nad Orlící, ČR Upgrade aplikačného programového vybavenia pre pracoviská ŠÚ SR poskytujúce informačné služby 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.04.2007 14 344 plus ročný udržiavací paušál 1 157
ZML-3-20/2009-200/2009 JUDr. Peter Bianchim, advokátska kancelária BIANCHI, Bratislava Poskytovanie právneho poradenstva, pomoci a konzultácií 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 07.04.2009
ZML-3-18/2009-230/2009 Ing. Jozef Kováč - ISM, Michaľany Poskytnutie podpory a servisné služby súvisiace s IT administrátorskou podporou na úrovni operačných systémov 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 14.04.2009 13.04.2010
ZML-3-18/2010-200/2010 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby prístupu k dátovej sieti ST - IP/MPLS verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 21.05.2010 20.06.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>