Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-3-17/2010-600/2010 Zukalová, advokátska kancelária, s.r.o. Bratislava Úprava vzájomných práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní právnych služieb klientovi 20 944 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.05.2010 08.07.2010
ZML-1-1/2006-500/2006 WALTEC, a.s., Bratislava Vypracovanie programového vybavenia pre sprac. údajov zo Štrukturálneho zisťovania fariem 2005 27 180 0 ŠÚ SR, Bratislava 23.01.2006 30.09.2006
ZML-1-12/2007-220/2007 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Vytvorenie a poskytnutie anonymizovaných údajov z údajov štatistického výkaziníctva za rok 2007 pre potreby tvorby podkladových materiálov pre MP SR 3 983 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
ZML-1-10/2009-410/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava Vytvorenie a poskytnutie anonymizovaných údajov z údajov štatistického výkazníctva za rok 2009 pre potreby analýz, koncepcií a prognóz v rezorte pôdohospodárstva a spracovanie "Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR..." 2 324 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
ZML-1-9/2006-220/2006 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava Vytvorenie a poskytnutie anonymizovaných údajov z údajov štatistického výkaziníctva za rok 2006 pre potreby tvorby podkladových materiálov pre MP SR 3 983 0 ŠÚ SR, Bratislava
ZML-3-42/2006-130/2006 VICTOR BUSINESS DATA, spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie pohotovostného servisu sa vzťahuje na zistenie a odstránenie všetkých porúch, závad telekomunikačných zariadení 90 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.11.2006 03.12.2006
ZML-3-15/2009-130/2009 VICTOR BUSINESS DATA, spol. s.r.o. Bratislava Pohotovostný servis počas konania volieb prezidenta SR 2009 143 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 18.03.2009 22.03.2009
ZML-3-18/2006-130/2006 VICTOR BUSINESS DATA, spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie pohotovostného servisu sa vzťahuje na zistenie a odstránenie všetkých porúch, závad telekomunikačných zariadení 123 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.06.2006 18.06.2006
ZML-1-12/2008-220/2008 VEDA vydavateľstvo SAV, Bratislava Tlač publikácie Voľby do zákonodarných zborov na území Slovenska 1920 - 2006 v knižnej podobe 4 148 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 30.04.2008 15.09.2008
ZML-1-24/2009-410/2009 VEDA vydavateľstvo SAV, Bratislava Príprava tlačovej predlohy a dodanie tlačenej formy publikácie Regióny Slovenska 2009 5 300 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 27.10.2009 30.10.2009
ZML-1-27/2008-831/2008 VaF, s.r.o. Rovinka 207 Analýza bezpečnosti informačného systému ŠÚ SR a Infostatu vrátane analýzy volebného IS 37 526 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.10.2008 05.12.2008
ZML-3-27/2007-120/2007 UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava Využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 11.12.2007
ZML-1-1/2008-200/2008 Trexima Bratislava spol. s.r.o., Bratislava Preverenie počtu zamestnancov v roku 2004 a 2005 v podnikoch vybraných objednávateľom 15 405 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 21.01.2008 31.01.2008
ZML-1-20/2007-600/2007 Trexima Bratislava spol. s.r.o., Bratislava Odborná koordinácia objednávateľa, kontinuálne a komplexné realizovanie úloh - celoštátnej výberové zisťovanie o úplných nákladoch práce 428 290 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2008 30.11.2010
ZML-1-2/2010-200/2010 Trexima Bratislava spol. s.r.o., Bratislava Vykonanie odborného prekladu vysvetliviek k medzinárodnej štandardnej klasifikácii ISCO 08 z AJ do SJ 18 897 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 03.03.2010 20.11.2010
ZML-3-9/2010-130/2010 ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Bratislava Servis zdvíhacieho zariadenia v budove na Hanulovej 5/c Bratislava 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.04.2010 785 /rok
ZML-1-15/2009-130/2009 ThyssenKroup Výťahy, s.r.o, Bratislava. Modernizácie výťahu v administratívnej budove ŠÚ SR, Hanulova č 5/c Bratislava 9 986 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 24.08.2009 20.11.2009
ZML-1-26/2008-130/2008 TerraGas s.r.o. Bratislava Rekonštrukcia plynovej teplovodnej kotolne pre ŠÚ SR pracovisko Trenčín, ul. Kniežaťa Pribinu 28 16 922 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 20.10.2008 07.11.2008
ZML-3-40/2009-VS-U/2009 TASR, Bratislava Dodanie, ober a využívanie spravodajského servisu databázy TASR 22 967 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 09.12.2009 31.12.2011
ZML-2-3/2007-130/2007 ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. Kúpa 3 ks motorových vozidiel ŠKODa Fabia combi 1,4i, 16W 59kW 35 699 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 17.10.2007 31.12.2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>