Zmluvy za Národný inšpektorát práce


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
KE_01_07/2007 REFLEX - PRO spol. s.r.o.,, Kmeťova 27, 040 01 Košice Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 9 792 0 Inšpektorát práce Košice
BB_2_09/2009 RELAX-BETT s. r .o., Vikárska 15, Nitra Zabezpečenie stravovania 32 361 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
PO_01_10/2010 Slovanet, a.s.,, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Zmluva č. PL/09120459501 Internet 2 476 1 445 Inšpektorát práce Prešov
NR_1_07/2007 STAMI, s.r.o. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy IP Nitra 1 054 146 0 Inšpektorát práce Nitra 05.06.2007 07.06.2008 zmluva platí počas záručnej doby
NR_1_06/2006 Štefan Andel MULTIMONTÁŽE Mandátna zmluva na inžiniersko-investorské činnosti a stavebný dozor 15 010 0 Inšpektorát práce Nitra 04.09.2009 07.06.2008
ZA_03_09/2009 Techniserv, s. r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava dodávka a montáž tel. ústredne/zmluva o dielo 5 450 0 Inšpektorát práce Žilina
ZA_04_09/2009 Techniserv, s. r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže/zmluva o dielo 4 192 0 Inšpektorát práce Žilina
KE_03_07/2007 Testav spol. s r.o.,, Cyklistická 7, 040 01 Košice Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) 36 636 0 Inšpektorát práce Košice
TT_2_10/2010 Vaša stravovacia spol. s. r.o. Rámcová dohoda č 2/2010 o zabezpečení poskytovania stravovania 47 520 6 000 Inšpektorát práce Trnava 12.01.2010 30.12.2013 centrálne verejné obstarávanie
PO_21a_00/2004 Zadarex, s.r.o.,, Pražská 2, Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov a za služby spojené s nájmom nebyt. priestorov - nájom 5 560 0 Inšpektorát práce Prešov
<<1 2 3 4