Zmluvy za Národný inšpektorát práce


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
KE_16_07/2007 DOXX-stravné lístky spol. s r.o.,, Murgašova č.3, 010 01 Žilina Komisionárska zmluva č. 07K992015 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov komitenta uzavretá v súlade s ustanovením § 577, ods. 2 Obchodného zákonníka a v náväznosti na ustanovenie §152 Zákonníka práce 0 0 Inšpektorát práce Košice
NR_1_09/2009 ELLIO, spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 4/2009 - rekonštrukcia výťahu v budove IP Nitra 86 300 0 Inšpektorát práce Nitra 30.03.2009 29.06.2009 zmluva platí počas záručnej doby
BB_1_09/2009 ENESYS s. r .o., Na Štepnici 2538/5, Zvolen Dodávka a montáž štrukturovanej kabeláže 23 730 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
NIP_002_10/2010 FOX Pro Real, s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo (projekt na rekonštrukciu ŠZ Huty + autorský dozor) 28 200 1 200 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
NR_6_07/2007 GTS Nextra, a.s. Zmluva o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 119 0 Inšpektorát práce Nitra 01.10.2007 28.02.2010
KE_01_09/2009 H.B.S projekt, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice Zmluva o dielo č. 01/2009 uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 12 746 0 Inšpektorát práce Košice
NR_2_07/2007 HABESO, s.r.o. Zmluva o dielo na výkon dozoru projektanta 198 0 Inšpektorát práce Nitra 19.06.2007 07.06.2008
NR_1_10/2010 Habrman, s.r.o. Zmluva o pripojeni internetu 0 1 680 Inšpektorát práce Nitra 01.04.2010 280 eur/mesiac
BB_3_09/2009 HASCO s. r .o.,, Kapitulská 10, Banská Bystrica Zabezpečenie stravovania 32 854 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
PO_02_09/2009 IBM Slovensko s.r.o.,, Vajnorská 100/A, 832 86 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb IBM 525 600 Inšpektorát práce Prešov
ZA_2_09/2009 IBM Slovensko, spol. s r. o. servis/zmluva 1 576 131 Inšpektorát práce Žilina
KE_17_07/2007 IKORES Slovakia spol. s.r.o.,, Votrubova 28, 821 09 Bratislava uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 1 759 231 0 Inšpektorát práce Košice
KE_02_09/2009 Ing. Alena Slivková -ASTHERM,, Helsinská 19, 040 13 Košice Zmluva o dielo č. 01/2009 na vypracovanie energetického certifikátu a vydanie energtického štítku objektu Inšpektorátu práce Košice, Masarykova 10, Košice 6 506 0 Inšpektorát práce Košice
ZA_08_07/2007 Ing. Jaroslav Kmeť-Toner,, Suvorovova 36, 010 01 Žilina 2 ks kopírovací stroj/kúpno-predajná zmluva 6 639 0 Inšpektorát práce Žilina
ZA_10_07/2007 Ing. Jaroslav Kmeť-Toner,, Suvorovova 36, 010 01 Žilina 2 ks kopírovací stroj/kúpno-predajná zmluva 1 737 0 Inšpektorát práce Žilina
KE_02_07/2007 Ing. Olšavský - Manol,, Furčianska 51, 040 14 Košice Príkazná zmluva o vyhľadaní dodávateľa č. uzavretá podľa §724 a nasl. Občianskeho zákonníka 3 173 0 Inšpektorát práce Košice
BB_2_07/2007 K + K a. s., Bratislavská 29, Žilina Nákup 11 ks notebookov 13 082 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
ZA_06_07/2007 K+K , a. s. 10 ks notebookov/kúpna zmluva 11 893 0 Inšpektorát práce Žilina
TT_03_2607/2007 K+K a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina Kúpna zmluva č.03/2607 uzatvorená podľa ustanovenia paragrafu 409a nas.Obchodného zákonníka 4 757 0 Inšpektorát práce Trnava 04.07.2007 14.08.2007
PO_21_00/2004 Kamélia Media, s.r.o.,, Pražská 2, Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov a za služby spojené s nájmom nebyt. Priestorov - služby 27 388 0 Inšpektorát práce Prešov