Zmluvy za Národný inšpektorát práce


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PO_21a_00/2004 Zadarex, s.r.o.,, Pražská 2, Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov a za služby spojené s nájmom nebyt. priestorov - nájom 5 560 0 Inšpektorát práce Prešov
TT_2_10/2010 Vaša stravovacia spol. s. r.o. Rámcová dohoda č 2/2010 o zabezpečení poskytovania stravovania 47 520 6 000 Inšpektorát práce Trnava 12.01.2010 30.12.2013 centrálne verejné obstarávanie
KE_03_07/2007 Testav spol. s r.o.,, Cyklistická 7, 040 01 Košice Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) 36 636 0 Inšpektorát práce Košice
ZA_03_09/2009 Techniserv, s. r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava dodávka a montáž tel. ústredne/zmluva o dielo 5 450 0 Inšpektorát práce Žilina
ZA_04_09/2009 Techniserv, s. r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže/zmluva o dielo 4 192 0 Inšpektorát práce Žilina
NR_1_06/2006 Štefan Andel MULTIMONTÁŽE Mandátna zmluva na inžiniersko-investorské činnosti a stavebný dozor 15 010 0 Inšpektorát práce Nitra 04.09.2009 07.06.2008
NR_1_07/2007 STAMI, s.r.o. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy IP Nitra 1 054 146 0 Inšpektorát práce Nitra 05.06.2007 07.06.2008 zmluva platí počas záručnej doby
PO_01_10/2010 Slovanet, a.s.,, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Zmluva č. PL/09120459501 Internet 2 476 1 445 Inšpektorát práce Prešov
BB_2_09/2009 RELAX-BETT s. r .o., Vikárska 15, Nitra Zabezpečenie stravovania 32 361 0 Inšpektorát práce B. Bystrica
KE_01_07/2007 REFLEX - PRO spol. s.r.o.,, Kmeťova 27, 040 01 Košice Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 9 792 0 Inšpektorát práce Košice
NIP_002_09/2009 Pro Infos s.r.o., Bajkalská 23/4863, Prešov Zmluva o dielo (preklady do NJ, FJ a tlač brožúr Vysielanie zamestnancov) 8 962 0 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
NIP_003_09/2009 Pro Infos s.r.o., Bajkalská 23/4863, Prešov Zmluva o dielo (preklady do AJ, NJ, FJ a tlač brožúr Vysielanie zamestnancov III.časť) 21 489 0 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
NIP_004_09/2009 Pro Infos s.r.o., Bajkalská 23/4863, Prešov Zmluva o dielo (preklady do AJ, NJ, FJ a tlač brožúr Vysielanie zamestnancov II.časť) 21 989 0 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
NIP_001_08/2008 Presto Co s.r.o., Košice Kúpna zmluva č. 23/08 (nákup kancelárskych potrieb) 0 2 000 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
ZA_08_08/2008 PosAm, spol. s r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava 10 ks notebookov/kúpna zmluva 9 954 0 Inšpektorát práce Žilina
ZA_09_08/2008 PosAm, spol. s r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava 1 ks notebook/kúpna zmluva 1 262 0 Inšpektorát práce Žilina
ZA_16_08/2008 PosAm, spol. s r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava 7 ks tlačiarní/kúpna zmluva 2 538 0 Inšpektorát práce Žilina
ZA_17_08/2008 PosAm, spol. s r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava 2 ks notebookov/kúpno-predajná zmluva 1 991 0 Inšpektorát práce Žilina
NIP_008_06/2006 PosAm spol. s.r.o., Bratislava Zmluva na zriadenie užívacieho práva (užívacie právo na "Produkty STN" v prostredí Lotus Notes) 10 084 0 Národný inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 04001 Košice
NR_2_10/2010 Porsche Inter Auto Slovakia , spol. s r.o. Kúpna zmluva č. 540100135 - auto Škoda Fabia 1,2 6 990 6 990 Inšpektorát práce Nitra 01.06.2010 zmluva končí po záručnej lehote
1 2 3 4 >>