Zmluva č. 13/2008/S/320/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2008/S/320/2008
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Manuál pre opatrenia 3.4.1. a 3.4.2. PRV SR 2007-2013 pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:-