Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
59/73/2009/AIN NR/2009 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Ubytovanie, stravovanie, prenájom didaktickej techniky, školiacich priestorov 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
1/2007/LMU/2007 Agroekochem s r.o., Jasenov Dodávka priemyselných hnojív. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
1/2009/LMU/2009 Agroekochem s r.o., Jasenov Dodávka tovaru:Priemyselných hnojív 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
330/2009-240-Z/2009 AGROFERT HOLDING, a.s., organizačná zložka Agrochémia, Bratislava, Nobelova 34 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Prievidzi o celkovej výmere 15 m2 14 771 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.06.2009 31.05.2014
2136/2007-920/2007 Agroinštitút Nitra Zmluva o dielo - organizačné zabezpečenie Školenia sekcie priamych podpôr PPA v otázke osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v Nitre 6 181 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.04.2007 -
26263/2007-920/2007 Agroinštitút Nitra Zmluva o dielo - dodávka služieb podporujúcich hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít 13 263 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 19.10.2007 -
2893/2007-910/2007 Agroinštitút Nitra Zmluva o dielo - dodávka služieb podporujúcich hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít 13 244 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.07.2007 -
73/2009/IVVL KE/2010 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Prenájom učební, poskytnutie občerstvenia pre účastníkov kurzov. 1 780 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 01.04.2010 30.06.2011
10/2009/S/320/2009 Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra Zmluva o dielo Riešenie zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania poradenských služieb subjektami poľnohospodárstva a lesníctva 773 500 377 284 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 30.09.2010 -
06/2009/S/320/2009 Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra Zmluva o dielo – Vytvorenie poradenského systému pre plnenie noriem EÚ v rámci osi II PRV SR 2007 – 2013 792 540 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.04.2009 -
131/7/2009-NR/2008/2008/ARVI NR/2008 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Prenájom nebytových priestorov 13 135 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 31.12.2013
129/149/2010/2010/ARVI NR/2010 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Prevádzka, webhosting stránky. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 20.04.2013
130/150/2010/2010/ARVI NR /2010 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Prevádzka, webhosting 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 20.04.2013
10033/LMU/2010 AGROKOM-PLUS,spol.s r.o,, Prešov, Pod Kalváriou 40 Traktor JOHN DEERE 6534 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
227/2010-320-Z/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Prezentácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2010 v pavilóne M1 24 616 24 616 MPŽPaRR SR 18.08.2010 31.12.2010 -
203/D/475/12/09/2009 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Prenájom nebytových priestorov 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.12.2010 31.12.2010
204/D/475/12/09/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Prenájom nebytových priestorov 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
213/G/490/12/09/2009/AIN/2009 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Vykonávanie tlačiarenských služieb (vytlačenie dokumentov) na základe objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 15.10.2009 31.12.2012
bez cisla 27/2008 AGROSTROJ a.s., Michalovce dovoz obedov 0 0 ÚKSÚP, Košice 14.07.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
4/200/2009/LMU/2009 AGROTEL spol. s r.o., Nová Sedlica Nájom budovy. 20 746 15 560 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.04.2014