Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
118/15/2006/2006/MPRV SR/2006 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Prevod motorových vozidiel 0 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
293/2009-320-Z/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu na činnosť národnej siete rozvoja vidieka 100 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.12.2009 31.01.2016
5/PO/2009/2009 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou, Prešovská 149/1 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Lieskovec 601 002 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.04.2009 30.03.2015
12/PO/2009/2009 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou, Prešovská 149/1 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Habura 1 403 174 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 30.03.2015
13/KE/09/2009 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou, Prešovská 149/1 Zmluva o dielo Ložín 291 525 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 31.05.2014
278/2008-420/2008 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou, Prešovská 149/1 Projekt pozemkových úprav Čierna Lehota 283 062 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.06.2008 31.08.2010 1075/2008
052/06/2006 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou, Prešovská 149/1 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Myslina 20 767 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2006 30.09.2011
1125/2006/2006 AGISRS Rimavská Sobota Projekt pozemkových úprav Držkovce 588 411 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.04.2006 30.04.2011
17/395/2006/UKSUP/BA/2006 AGRAX s.r.o., Sládkovičovo, Košútska cesta1364 Vrecia POP,špagát POP 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 04.07.2006
185/26/2007/VR/UKSUP/BA/2007 AGRAX s.r.o., Sládkovičovo, Košútska cesta1364 Vrecia PP 56x110, špagát PP 20000 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.06.2007
1/22/2006/LMU/2006 AGRI-FUTURO spol. s.r.o., Sobrance, Michalovská 1 Prenájom špecializovaného stroja razačka JOHN DEERE 7300 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 14.06.2006
124/20/2007/VR/UKSUP/BA/2007 AGRIO - Postrekovač s.r.o, Poniky, Družstevná 381 Technická kontrola postrekovača 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 12.04.2007
401/9/2007/ZE/UKSUP/BA/2007 AGRO MARKET s.r.o., Źeliezovce Materiál a náhr, diely na poľnohos.techniku 996 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.04.2007
3/21/2006/UKSUP/BA/2006 AGRO-INDUSTRIA Galanta spol s.r.o., Matúškovo, Hlavná 524 minikonbinátor, náhradné súčiastky 938 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 14.07.2006
174/25/2007/VR/UKSUP/Ba/2007 AGRO-KOVO s.r.o., Sereď, Niklova 3039/59 Náhradné diely na kombajn E 512 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 01.06.2007
61/004/2010/TSUP/2006 Agrobioenergia združenie pre poľnohospodársku biomasu, Rovinka , Rovinka 326 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.10.2011
5/ZA/09/2009 AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo Vrícko 754 270 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.03.2015
9/ZA/09/2009 AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo Brieštie 557 540 25 264 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.05.2014
1116/06/2006 AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Vykonanie a vypracovanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Jablonov 823 040 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.08.2006 30.06.2012
274/2/2009/AIN/2009 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.11.2009 31.12.2012