Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
242/720/2009/2009 PP & P CO., s.r.o., Bratislava, Záhradnícka 36 Odborná pomoc pri verejnom obstarávaní 0 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 17.08.2009
107/2006/2006 GEODÉZIA Bardejov, s.r.o., Bardejov, Dlhý rad 17 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Becherov 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2006 30.11.2011
013/4.5MP/2009/2009 Obec Belá nad Cirochou, Belá nad Cirochou Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0 0 MŽP SR, Bratislava 03.02.2010 31.12.2015
789/2009-050-Z/2009 Siemens, s.r.o., Bratislava Zmluva o službách poskytovaných pri prevádzke IS iCard uzatvorená medzi MP SR a Siemens, s.r.o. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
082/1.2MP/2010/2010 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.08.2013
20-2008/240/2008 SAP Slovensko s.r.o., , Bratislava, Plynárenská 7/A Zmluva o poskytnutí licencie k Software a jeho údržbe 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.03.2008 NA DOBU NEURČITÚ
228/2010-810-Z/2010 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany Recertifikačný audit systému manažérstva kvality 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.06.2010 30.11.2010
2093/2008-050/2008 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava, Galvaniho 7 Zmluva o zachovaní dôverností informácií 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2008
230/2010-060-Z/2009 Union poisťovňa, a.s., Bratislava, Bajkalská 29/A Liečebné náklady v zahraničí poitených osôb vysielaných poistníkom na zahraničnú pracovnú cestu, v rozsahu uvedenom vo Všeobecných poistných podmienkych poistenia liečebných nákladov v zahraničí VPPLN/0109 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.07.2009
231/2010-060-Z/2009 REDI TOUR, s.r.o., Bratislava, Zámocká 18 Komplexné a pružné poskytovanie služieb so zabezpečením dokladov pre zamestnancov komitenta podľa čiastkových objednávok komitenta pre potreby MP SR. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.12.2009 20.12.2011
29/2010/6.4/2010 DUSLO, a.s. Zmluva o znížení emisií skleníkových plynov a pridelení priznaných jednotiek (AAU) 0 0 MŽP SR, Bratislava 29.06.2010 30.04.2013
412/2009-Z/2009 ESCO Krupina s.r.o., Krupina Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.06.2009 22.06.2015
74/2010-230-Z/2010 Proced Consulting s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb monitorovania prevádzkových informačných systémov 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 16.02.2010 16.02.2011
220/2010/230/Z/2010 Goldmann Systems, a.s., Bratislava Zmluva o poskytnutí licencie, implementácií informačného systému a súvisiacich služieb 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.06.2010 ZMLUVA NA DOBU NEURČITÚ, ZMLUVA ZATIAĽ NIE JE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI
55/2009-230-Z/2009 ACASE, a.s., Košice Zmluva o podpore a údržbe diela 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.04.2009 28.04.2011 ZMLUVA ZATIAĽ NIE JE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI
004/06/2006 GEOMETRA s.r.o., Trenčín Zmluva o dielo PPÚ Podskalie 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 30.03.2011
12/1996-S.P./1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Šašovské Podhradie 0 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 04.03.1996 31.12.2015
17/2010/MPRVSR/2010 Apollo Business Center v.o.s., Bratislava, Mlynské Nivy 45 Prenájom nebytových priestorov stavby polyfunkčného administratívno-obchodného areálu APOLLO Business center v Bratislave 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 29.06.2010 31.07.2015
001/2010/2010 MONTEL DATA s.r.o., Prešov, Budovateľská 63 Komplexná pozáručná starostlivosť o telekomunikačnú techniku-dodávku zariadenia,montáž, záručný a pozáručny servis a opravy 0 71 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.06.2010
103/2010-240-Z/2010 Horský komposesorát pozemkové spoločenstvo Prievidza, Prievidza, Mariánska 6 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Prievidzi na Mariánskej ul. č.6 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.06.2010 21.06.2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>