Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/09004/2009/ZAV/2009 Stapring , a.s., Nitra, Piaristická 2 Výstavba tribúny závodiska Bratislava. 196 695 0 Závodisko, š.p., Bratislava, Starohájska 29
2/1/2010/ZAV/2010 STRABAG s.r.o., Bratislava, Mlynske nivy 61/A Výstavba tribúny Závodiska Bratislava 56 527 851 0 Závodisko, š.p., Bratislava, Starohájska 29 19.10.2011
126/150606/104/2006/VUPOP/2006 ArcGEO Information Systems spol. s r.o., Bratislava, Nevädzová Vyvinutie a dodanie softvérovej aplikácie WebLPIS 94 790 0 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochsrany pôdy, Bratislava, Gagrinova
125/35/2007/2007/VUPOP/2007 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Dodanie a nainštalovanie spektrofotometra 65 463 0 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochsrany pôdy, Bratislava, Gagrinova
127/VUP/061106/09/2006/VUPOP/2011 Exe, s.r.o. , Bratislava, Na Hrebienku Dodanie výpočtovej techniky. 6 311 0 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochsrany pôdy, Bratislava, Gagrinova
128/VUP/061106/09/w/2006/VUPOP/2006 Exe, s.r.o. , Bratislava, Na Hrebienku Dodanie výpočtovej techniky. 4 327 0 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochsrany pôdy, Bratislava, Gagrinova
18/2010 - VUEPP/2010 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Zhotovenie diela, ktorým budú spracované údaje o lesných ekosystémoch SR pre ukazovatele hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, v rámci opatrení osi 2, vzťahujúcich sa na lesné hospodárstvo 58 500 38 080 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 31.05.2015
19/2010 - VUEPP/2010 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , Bratislava, Gagarinova 10 Ukazovatele hodnotenia PRV SR 2007 - 2013 v rámci opatrení osi 2 vzťahujúcich sa na poľnohospodársku pôdu 98 000 58 000 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 21.06.2010 31.05.2015
47/2009 - VUEPP/2009 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B ,,Školenie pre zabezpečenie implementácie Spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie (SRMH) a metodicko-odborné vedenie výkonu hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013" 1 160 845 464 338 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 14.07.2009 31.12.2013
bez cisla 60/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 dodávka el.energie 0 0 ÚKSÚP, Košice 26.06.2009 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
bez cisla 64/2009 ŠZŠ Spišské Vlachy, Spišské Vlachy stravovanie zamestnancov 0 0 ÚKSÚP, Košice 29.04.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
bez cisla 55/2009 PALKO s.r.o., Vranov nad Topľou stravovanie zamestnancov 0 0 ÚKSÚP, Košice 13.02.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
bez cisla 79/2009 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 dodávka el.ener..7 odber.miest 0 0 ÚKSÚP, Košice 01.07.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
05/09/BB/2009 MEZOS - SQ spol s.r.o., Bánska Bystrica servis prístrojov na meranie vlhk. 465 0 ÚKSÚP, Košice 29.09.2009 na dobu neurčitú
bez cisla 84/2008 Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina, Murgašova č.3 stravovanie zamestnancov 0 0 ÚKSÚP, Košice 01.01.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
bez cisla 27/2008 AGROSTROJ a.s., Michalovce dovoz obedov 0 0 ÚKSÚP, Košice 14.07.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
14/SSE/2010/UKSUP/BA/2010 SSE, Źilina, Republiky 5 zmluva o dobávke a distribúcii elektriny 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223 01.03.2010 31.12.2011
18/SSE/2010/UKSUP/BA/2010 SSE, Źilina, Republiky 5 zmluva o dobávke a distribúcii elektriny 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223 01.03.2010 31.12.2011
bez cisla 19/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Zmluva o dobávke a distribúcii elektriny 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223 01.03.2010 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
bez cisla 20/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Zmluva o dobávke a distribúcii elektriny 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223 01.03.2010 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>