Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
3/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, Prievozská 2/B Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy: 22210220003, projekt s názvom: Zabezpečenie činností súvisiacich s externým hodnotením HP MRK na roky 2009 - 2014. 44 000 0 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Bratislava, Nám. slobody 1 02.03.2010 31.08.2020
5/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, Prievozská 2/B Zmluva o poskytnutí NFP, číslo zmluvy: 22210420021, projekt s názvom: Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do koordinácie HP TUR na roky 2010 - 2012 370 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2010 SUMA JE UVEDENÁ BEZ DPH
1033/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, Prievozská 2/B Zmluva o poskytnutí NFP - 22210420022 - príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilnovanie administratívnych kapacít 560 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 03.02.2010 03.02.2015 SEMA JE BEZ DPH
103/2008 Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava 37, Limbová 2 Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺnaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity - zlepšenie sociálno ekonomického postavenie rómskych komunít z ERDF 2007-2013 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 18.11.2008 31.12.2017
1057/2010 Miroslava Wolanská, Prešov, Záhradná 25 Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb v priestoroch ÚVSR expozitúra Prešov, Nám. mieru 2 82 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.07.2010 31.12.2010 MESAČNE
1061/2010 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 Zmluva o výpožičke - administratívna budova Dátové centrum, Námestie Slobody 1, BA 2 118 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.04.2010 12.04.2015 ZA 5 ROKOV ELEKTRICKEJ ENERGIE
112/2007 Nemocnica ministerstva obrany BA , Bratislava 37, Cesta na Červený Most 1 Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 13.11.2007 13.11.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA
62/2007 NESS Slovensko, a.s., Bratislava, Trenčianska 53 Vybudovanie prostredia XML 127 644 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.12.2007 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY NIE JE UVEDENÝ, ZMUVA UKONČENÁ
507/2010 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, Štefanikova 69 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.02.2010 14.02.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
28/2006 Obecný úrad Ždiar, Ždiar 202 Zmluva o realizácii a prevádzke trativodu na odvod zrážkových vôd 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.10.2006 25.10.2036 SUMA NEUVEDENÁ
557/2009 Obvodný úrad Banská Bystrica, Banská Bystrica, Nám. Ludovíta Štúra 1 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - kancelárske priestory + 1 parkovacie miesto v garáži na Nám. Ľudovíta Štúra, Banská Bystrica 244 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2014 SUMA JE UVEDENÁ ZA MESIAC BEZ DPH
551/2009 Obvodný úrad v Nitre, Nitra, Štefániková trieda 69 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov v administratívnej budove Obvodného úradu na Štefanikovej triede č. 69 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
133/2008 Orange Slovensko a.s. , Bratislava, Prievozská 6/A Poskytnutie elektronickej komunikačnej služby Orange Slovensko, a.s. 4 979 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.12.2008 12.12.2010
516/2009 Paulovičová Alexandra, Trnava, Bulharská 25 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti PC spracovania údajov a služieb s tým spojených 9 960 11 022 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010
22/2010 Pikula Milan, Ing., Bratislava Zmluva o poskytnutí konzultácie v oblasti počítačovej bezpečnosti, penetračné testovanie systému Objednávateľa, inštalácia a konfigurácia serverov s OS linux/Unix, konfigurácia sieťových prvkov, tvorba skriptov a nástrojov v jazykoch C, PHP, SH, SQL atď. 7 132 3 565 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.03.2010 28.02.2011
572/2009 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. , Poprad, Hraničná 662/17 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v účelovom zariadení Ždiar 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.01.2009 ZMLUVA NA DOBU NEURČITÚ, SUMA V CENNÍKU
1062/2010 Prešovský samosprávny kraj, Prešov, Námestie mieru 2 Zmluva o nájme nebytových priestorov - nájom administratívnej budovy, Nám. mieru 2 Prešov 5 546 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.04.2010 BEZ DPH ROČNE
506/2010 Prešovský samosprávny kraj, Prešov, Námestie mieru 2 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 27.01.2010 26.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
1299/2010 Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. , Bratislava, Šándorova 5 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci - zúčastnovanie sa na Legislatívnej rade vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď. 3 400 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
510/2009 PROFMEL s.r.o. , Bratislava, Ferienčíková 1 Mzdový program - pozáručný servis 94 0 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava 15, Radlinského 13 01.10.2009 SUMA BEZ DPH, KONIEC ZMLUVY NA DOBU NEURČITÚ
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>