Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1300/2010 JUDr. Vojtech Leffer, Šamorín, Veterná 27 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci - zúčastnovanie sa na zasadnutí Legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 3 300 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
1056/2010 Kancelária ústavného súdu SR, Košice, Hlavná 110 Zmluva o poskytovaní ubytovacích kapacít účelových zariadení - Ždiar a Limbora - Štrbské Pleso, v bytovom objekte Kacelárie ÚS SR, v bytovom objekte na Mäsiarskej 59, Košice 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 16.06.2010 16.06.2011 SUMA PODĽA CENNÍKA
513/2010 Košický samosprávny kraj, Košice, Nám. Maratónu mieru 1 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.01.2010 28.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
520/2009 LOMTEC.com,s.r.o., Bratislava, Martinská 49 Zmluva o webhostingu a servise - INFODROGY 7 040 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.02.2010 31.12.2010
11/2010 Macková Dagmar, Ing., Dr., Veľký Šariš, Greša 39 Zmluva sa vytvára za účelom výberu hodnotiteľa ako člena Výberovej komiie pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie NFP - Kód 2009-05, "Ochrana prírody" zo dňa 15. 12. 2009 1 600 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.05.2010 KONIEC PLATNOSTI NEUVEDENÝ
604/2009 Medicover s.r.o. , Bratislava, Poľná 3 Zmluva o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby 17 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 BEZ DPH
497/2008 Mesto Levice, Levice, Námestie hrdinov 1 Zmluva o NFP 11 213 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 05.02.2008 DÁTUM PLATNOSTI - 10 ROKOV
495/2008 Mesto Tvrdošín, Tvrdošín , Trojičné námestie 185 Zmluva o NFP 22 266 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.01.2008 DÁTUM PLATNOSTI - 10 ROKOV
655/2009 Mgr.Michaela Töröková, advokátka, Bratislava, Riazanská 60 Zmluva o poskytovaní služieb 2 495 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010
236/2008 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22220120001, projekt OP TP s názvom ,,Školenia a iné aktivity zamerané ne informovanie o činnosti certifikačného orgánu“ 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1413/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Dátum účinnosti a platnosti nie je uvedený
682/2009 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22220220001, projekt OP TP s názvom „Zabezpečovanie odbornej prípravy a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov orgánu auditu podieľajúcich sa na implementácii prostriedkov ŠF a KF “ 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
13/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluva o poskytnutí NFP Prijímateľa na realizáciu aktivít projektu "Zabezpečenie štúdií uskutočniteľnosti pre OPIS prioritnú os 1" 5 223 043 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.02.2010 31.08.2020
819/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluva o delegovaní právomocí z RO na SORO pod RO OPIS 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.12.2009 ZMLUVA JE UVAVRETÁ NA DOBU NEURČITÚ, SUMA NEUVEDENÁ
102/2008 Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava 212, Mierová 19 Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺnaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity - zlepšenie sociálno ekonomického postavenie rómskych komunít z ERDF 2007-2013 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.11.2008 31.12.2017
11/2008 Ministerstvo obrany SR, Bratislava, Kutuzovova 8 Vymedzenie podmienok použitia diela poskytnutých poskytovateľom licencie nadobúdateľovi licencie 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.01.2008 BEZODPLATNÝ PREVOD
237/2008 Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR, Bratislava, Špitálska 4 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22210220001, projekt OP TP s názvom ,,Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013“ 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
241/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, Pribinova 2 Zmluva o NFP, SK 0014 699 505 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 23.04.2008 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
105/2008 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, Prievozská 2/B Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺnaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity - zlepšenie sociálno ekonomického postavenie rómskych komunít z EF 2007-2013 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.11.2008 31.12.2017
2/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, Prievozská 2/B Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy: 22210420020, projekt s názvaom - Administratívne kapacity ÚSVR na koordináciu HP MRK na roky 2008 - 2010 - Vzdelávanie, semináre, pracovné cesty 52 176 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 02.03.2010 30.08.2020
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>