Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
96/2007 Ing. Martina Sádovská , Kmeťovo, Kmeťovo 124 Vypracovanie komplexnej analytickej štúdie 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.05.2007 BEZODPLATNÁ
65/2010 INTERAUDIT Group, s.r.o., Bratislava, Šancova 102/A Zmluva o kontrolnej činnosti - za účelom výberu externého finančného audítora na vykonanie finančných auditov týkajúcich sa Projektu Fond technickej asistencie atď 11 280 9 925 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.04.2010 31.10.2017
1290/2010 JUDr. Anna Vitteková, Trenčín, Záhradná 5 Zmluva o poskytnutí odbornej činnosti - podielanie sa na tvorbe a skvalitnovaní návrhov zákonov a nariadení vlády SR na zasadnutí legislatívnej rady 4 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
1297/2010 JUDr. Daniela Švecová, Bratislava, Jiskrova 4 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci - zúčastnovanie sa na Legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe a skvalitnovaní návrhov zákonov 2 400 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
1196/2010 JUDr. Dušan Repák, Bratislava, Krížna 47 Zmluva o výkone monitoringu legislatívy 21 120 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 01.02.2010 31.12.2010 SUMA ZA MESIAC 1.760 €
1291/2010 JUDr. Dušan Šveda, Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 3 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci - zúčastnovanie na zasadnutí Legislatívnej rady SR a podielať sa na tvorbe návrhov zákonov a návrhov nariadení vlády 3 400 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
591/2009 JUDr. Ing. Ivan Bojna, Bratislava, Levárska 11 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 40 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010
1342/2010 JUDr. Ján Ikrényi, Štúrovo, Nám. Sv. Imricha 921/17 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri zasadnutí legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 2 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
1350/2010 JUDr. Juraj Čech, Ružomberok, Zarevúca 7 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri zasadnutí legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 2 300 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
1339/2010 JUDr. Juraj Kukura, Bratislava, Svätoplukova 19 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci - pri zasadnutí Legislatívnej rady ÚVSR a podielať sa na tvorbe a skvalitnovaní 2 300 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
1348/2010 JUDr. Mária Dreninová, Bratislava, Romanova 13 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri zasadnutí legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 4 650 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
1349/2010 JUDr. Miloslava Čutková, Bratislava, Krížna 38 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri zasadnutí legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 2 300 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
528/2009 JUDr. Miriam Repáková, Bratislava, Krížna 47 Zmluva o poskytovaní právnych služieb na dobu neurčitú 1 849 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 09.01.2009 SUMA JE UVEDENÁ ZA MESIAC BEZ DPH- ZMLUVA NA DOBU NEURČITÚ
1346/2010 JUDr. Peter Haňdiak, Bratislava, Majerníkova 3 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri zasadnutí legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 2 600 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
1292/2010 JUDr. Renáta Bašková, Bratislava, Stanekova 5 Zmluva o poskytnutí odbornej činnosti - zúčastnovanie sa Legislatívnej rade vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 2 830 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
1347/2010 JUDr. Viera Gajdošová, Bratislava, Adámiho 6 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri zasadnutí legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 4 800 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
1345/2010 JUDr. Vladimír Hirjak, Bratislava, Jadranská 26 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri zasadnutí legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 2 300 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
1079/2009 JUDr. Vladimír Hutta, CSc. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci - zúčastnovanie sa na zasadnutí legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 3 400 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.01.2009 31.12.2010
1343/2010 JUDr. Vladimír Hutta, CSc. , Bratislava 42, Bezakova 13 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri zasadnutí legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 3 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
1344/2010 JUDr. Vlasta Husáriková, Stupava, Okružná 2468/15 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri zasadnutí legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 2 700 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>