Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
626/2009 Contest Juraj Kellyér, Bratislava, Pestovatelská 2 Zmluva o poskytnutí služieb - ozvučovanie, tlmočenie a iné technické zabezpečenie 24 413 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.12.2009 31.12.2010
8/2010 Česká tisková kancelář, Praha 1, Opletalova 5/7 Licenčná zmluva č. SI-005-09 na výkon práva využívať obsah databáz ČTK 3 213 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.02.2010 31.01.2011
1060/2010 DEPOZITUM spol. s.r.o. , Bratislava, Švabinského 5 Zmluva o dielo - vyradovacie konanie registratúry, vyradenie registratúrnych záznamov, vypracovať zoznam atď. 1 755 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.04.2010 30.09.2010
1298/2010 Doc. JUDr. Jozef Sobihard, Csc. , Bratislava, Kuklovská 7 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci - zúčastnovanie sa na Legislatívnej rade vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov apod. 3 200 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
1340/2010 Doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. , Bratislava, Narcisová 50 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri zasadnutí legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 3 900 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2010 31.12.2010
3/2004 DOXX - stravné lístky, Žilina, Murgašova 3 Zmluva na poskytnutie stravovacích lístkov 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2004 NA DOBU NEURČITÚ
175/2010 Eibner Production, s.r.o., Bratislava, Bradáčova 6 Zmluva o dielo podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, č.513/91 Zb., Autorského zákona č. 618/2003 Z.z., v platnom znení o spolupráce na príprave, realizácii a odvysielaní televíznej publicistickej relácie 130 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.03.2010 NEURČITÝ KONIEC PLATNOSTI, ZANIKÁ MOMENTOM RIADNEHO SPLNENIA PREDMETU
1194/2010 EKOSPOL M&L, s.r.o. , Bratislava, Sartorisova 11 Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy 27 000 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 02.01.2010 31.12.2010 SUMA ZA MESIAC 2250 €
1195/2010 EKOSPOL M&L, s.r.o. , Bratislava, Sartorisova 11 Zmluva o poskytovaní služieb /údaje, výkazy pre Štátnu pokladnicu/ 24 780 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 02.01.2010 31.12.2010 2065 € ZA MESIAC, 29,20 € ZA HODINU
1063/2010 ELAFINA s.r.o. , Bratislava, SNP 13 Prenájom stavby a parcely na ul. Nám. 1 mája 14, Bratislava 1 524 706 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.06.2010 31.01.2016 BEZ DPH
Platná do 31.1.2016
283/2010 Entrans, s.r.o., Bratislava, Šafárikovo nám.2 Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb 30 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.04.2010 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY - DO VYČERPANIA FINANČNÉHO LIMITU
22/2009 Euroformes a.s., Žilina, Vysokoškolákov 41 Zabezpečenie vypracovania priebežných hodnotení OPIS 862 750 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.06.2009 31.12.2011 DRUHÝ POSKYTOVATEL JE - AJG CONSULTING S.R.O., ZÁMOCKÁ 36, 814 99 BRATISLAVA
592/2009 Galéria mesta Bratislavy, Bratislava, Františkánske námestie 11 Prenajímatel ponecháva za odplatu umelecké diela - obrazy 4 979 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010
501/2008 Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Štefánikova 49 Zmluva o NFP 6 997 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.01.2008 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY - 10 ROKOV
1414/2010 GlobalTel, a.s., Bratislava, Borská 6 Zmluva o zabezpečení komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií 0 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 30.03.2010 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 60 mesiacov
505/2008 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislava, Primaciálne námestie 1 Zmluva o NFP 20 784 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.01.2008 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY - 10 ROKOV
544/2009 IMPA Bratislava a.s., Bratislava, Panónska cesta 23 Zmluva o poskytovaní servisných služieb na dobu neurčitú - servisné prehliadky, odtiahnutie a uskladnenie vozidiel, zapožičanie náhradného vozidla počas opravy, spolupráca s poisťovnou 0 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 10.03.2009 CENA NIE JE UVEDENÁ
584/2009 ING Tatry Sympatia, Bratislava, Trnavská cesta 50/B DDS - príspevky na dôchodkové sporenie 30 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
387/2010 Ing. Elena Bodíková, PhD., Bratislava, I.Bukovčana 26 Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - Kód 2010-01 2 065 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 10.06.2010 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY - PO DOBU HODNOTENIA
101/2010 Ing. Jozef Petrek, PhD. , Tomášov, Mlynská 31 Zmluva o poskytnutí služieb hodnotiteľa - žiadosť o poskytnutie NFP v oblasti zamerania Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu, Kód: 2009-04 862 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.04.2010 KONIEC PLATNOSTI - DOBA HODNOTIACEHO PROCESU
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>