Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
14/2010 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Trnavská cesta 112 Zmluva na realizáciu vedeckých štúdií v oblasti konzumácie legálnych a nelegálnych drog pre potreby monitorovania drogovej situácie Slovenskej republiky podľa požiadaviek Európskej únie 19 950 0 Generálny sekretariát výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Bratislava, Nám. slobody 1 10.06.2010 31.12.2010
534/2009 ACCOR Services Slovakia s.r.o, Bratislava, Karadžičova 8 Zmluva o zabezpečení stravovania na dobu neurčitú 0 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 04.05.2009 SUMA V CENNÍKU, KONIEC ZMLUVY NA DOBU NEURČITÚ
533/2009 SWAN , a. s., Bratislava, Borská 6 Zmluva o zabezpečení poradentskej a konzultačnej činnosti v oblasti projektového riadenia 3 000 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 16.03.2009 CENA JE UVEDENÁ BEZ DPH ZA MESIAC
544/2009 IMPA Bratislava a.s., Bratislava, Panónska cesta 23 Zmluva o poskytovaní servisných služieb na dobu neurčitú - servisné prehliadky, odtiahnutie a uskladnenie vozidiel, zapožičanie náhradného vozidla počas opravy, spolupráca s poisťovnou 0 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 10.03.2009 CENA NIE JE UVEDENÁ
528/2009 JUDr. Miriam Repáková, Bratislava, Krížna 47 Zmluva o poskytovaní právnych služieb na dobu neurčitú 1 849 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 09.01.2009 SUMA JE UVEDENÁ ZA MESIAC BEZ DPH- ZMLUVA NA DOBU NEURČITÚ
1194/2010 EKOSPOL M&L, s.r.o. , Bratislava, Sartorisova 11 Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy 27 000 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 02.01.2010 31.12.2010 SUMA ZA MESIAC 2250 €
1195/2010 EKOSPOL M&L, s.r.o. , Bratislava, Sartorisova 11 Zmluva o poskytovaní služieb /údaje, výkazy pre Štátnu pokladnicu/ 24 780 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 02.01.2010 31.12.2010 2065 € ZA MESIAC, 29,20 € ZA HODINU
1196/2010 JUDr. Dušan Repák, Bratislava, Krížna 47 Zmluva o výkone monitoringu legislatívy 21 120 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 01.02.2010 31.12.2010 SUMA ZA MESIAC 1.760 €
1414/2010 GlobalTel, a.s., Bratislava, Borská 6 Zmluva o zabezpečení komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií 0 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 30.03.2010 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 60 mesiacov
514/2010 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová dohoda č. VZ 12/2010 - dodávka originálnych náplní do rozmnožovacích strojov, tlačiarní a faxov + doprava 40 371 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2010 03.02.2011 SUMA JE UVEDENÁ BEZ DPH
515/2010 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová dohoda č. VZ 10/2010 - dodávka kancelárskeho papiera 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2010 31.12.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA
516/2010 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová dohoda č. VZ 11/2010 - dodávka čistiacich a hygienických potrieb a doplnkov 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2010 31.12.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA
517/2010 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová dohoda č. VZ 09/2010 - dodávka kancelárskych potrieb 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2010 31.12.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA
1058/2010 Správa služieb diplomatického zboru, a.s. , Bratislava, Palisády 31 Nájomná zmluva - na hnutelné veci na ul. Čmeľovec, Bratislava 29 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 09.07.2010 30.06.2011 SUMA ZA MESIAC
1059/2010 ARGUSS, s.r.o. , Bratislava, Záhradnícka 27, P.O.BOX 226 Zmluva o dielo - preberanie odpadu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.05.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA, KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
1063/2010 ELAFINA s.r.o. , Bratislava, SNP 13 Prenájom stavby a parcely na ul. Nám. 1 mája 14, Bratislava 1 524 706 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.06.2010 31.01.2016 BEZ DPH
Platná do 31.1.2016
504/2010 Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, Sabinovská 16 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 24.03.2010 23.03.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
506/2010 Prešovský samosprávny kraj, Prešov, Námestie mieru 2 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 27.01.2010 26.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
509/2010 Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, Námestie SNP 23 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.01.2010 28.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
510/2010 Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.01.2010 28.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
1 2 3 4 5 6 7 8 >>