Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
13/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluva o poskytnutí NFP Prijímateľa na realizáciu aktivít projektu "Zabezpečenie štúdií uskutočniteľnosti pre OPIS prioritnú os 1" 5 223 043 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.02.2010 31.08.2020
1063/2010 ELAFINA s.r.o. , Bratislava, SNP 13 Prenájom stavby a parcely na ul. Nám. 1 mája 14, Bratislava 1 524 706 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.06.2010 31.01.2016 BEZ DPH
Platná do 31.1.2016
22/2009 Euroformes a.s., Žilina, Vysokoškolákov 41 Zabezpečenie vypracovania priebežných hodnotení OPIS 862 750 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.06.2009 31.12.2011 DRUHÝ POSKYTOVATEL JE - AJG CONSULTING S.R.O., ZÁMOCKÁ 36, 814 99 BRATISLAVA
241/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, Pribinova 2 Zmluva o NFP, SK 0014 699 505 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 23.04.2008 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
1033/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, Prievozská 2/B Zmluva o poskytnutí NFP - 22210420022 - príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilnovanie administratívnych kapacít 560 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 03.02.2010 03.02.2015 SEMA JE BEZ DPH
5/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, Prievozská 2/B Zmluva o poskytnutí NFP, číslo zmluvy: 22210420021, projekt s názvom: Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do koordinácie HP TUR na roky 2010 - 2012 370 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2010 SUMA JE UVEDENÁ BEZ DPH
2/2009 REDI TOUR, s.r.o., Bratislava, Námestie SNP 13 Zmluva kompexného a pružného poskytovania služby pre potreby Úradu vlády SR 369 164 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 16.07.2007 30.01.2011
819/2009 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5 Zmluva o NFP, SK0135 336 180 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 10.09.2009
806/2009 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, Tajovského 28B Zmluva o NFP, SK0121 328 640 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.08.2009 19.08.2019 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
175/2010 Eibner Production, s.r.o., Bratislava, Bradáčova 6 Zmluva o dielo podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, č.513/91 Zb., Autorského zákona č. 618/2003 Z.z., v platnom znení o spolupráce na príprave, realizácii a odvysielaní televíznej publicistickej relácie 130 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.03.2010 NEURČITÝ KONIEC PLATNOSTI, ZANIKÁ MOMENTOM RIADNEHO SPLNENIA PREDMETU
62/2007 NESS Slovensko, a.s., Bratislava, Trenčianska 53 Vybudovanie prostredia XML 127 644 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.12.2007 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY NIE JE UVEDENÝ, ZMUVA UKONČENÁ
427/2009 REDHOUSE promotion, s.r.o., Bratislava, Revolučná 29 Zmluva o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 111 140 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 18.02.2009 31.12.2010
426/2009 Redhouse promotion, s.r.o., Bratislava, Nové Záhrady II č.8 Zmluva na príprave a realizácii televíznej publicistickej relácie medzi zmluvnými stranami 109 042 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 18.12.2009 31.12.2010
15/2010 Slovenský rozhlas, Bratislava, Mýtna 1 Zmluva o dielo na projekt s názvom "SLOVENSKO V EÚ - EÚ Vôkol nás" 66 250 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.12.2009 31.12.2010
1007/2010 Art Look s.r.o, Bratislava, Hlboká cesta 1 Výroba, tlač a distribúcia štyroch vydaní štvrťročníka EUROKOMPAS 58 000 51 765 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.02.2010 31.12.2010
80/2006 SBA - Expert s.r.o., Bratislava, Pekná cesta 19 Zmluva o dielo - Dodávka a montáž kamerového systému pre perimetrické meranie 55 058 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.03.2006 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÁ
589/2009 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Zmluva o združenej dodávke elektriny 54 226 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010 SUMA NEUVEDENÁ
16/2010 Tempest, a.s., Bratislava, Plynárenska 7/B Zmluva o dielo na prevádzku internetovej stránky ÚV SR pre potreby informačných aktivít pre obyvateľov SR po vstupe SR do EÚ 54 154 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.03.2010 11.03.2011
2/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, Prievozská 2/B Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy: 22210420020, projekt s názvaom - Administratívne kapacity ÚSVR na koordináciu HP MRK na roky 2008 - 2010 - Vzdelávanie, semináre, pracovné cesty 52 176 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 02.03.2010 30.08.2020
519/2009 Centrum pre liečbu drogových záležitostí, Bratislava, Hraničná 2 Zmluva 4/2010 NMCD o poskytnutí výskumných služieb v oblasti liečby drogových závislostí pre potreby monitorovania drogovej situácie v SR podľa požiadaviek EU 50 000 50 000 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.12.2009 31.12.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 >>