Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
512/2010 Žilinský samosprávny kraj, Žilina, Komenského 48 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.01.2010 28.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
506/2008 Žilinský samosprávny kraj, Žilina, Komenského 48 Zmluva o NFP 22 102 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.01.2008 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY - 10 ROKOV
582/2009 Západoslovenská energia, a.s., Bratislava 1, Čulenova 6 Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na rok 2010 15 126 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010 BEZ DPH
819/2009 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5 Zmluva o NFP, SK0135 336 180 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 10.09.2009
14/2010 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Trnavská cesta 112 Zmluva na realizáciu vedeckých štúdií v oblasti konzumácie legálnych a nelegálnych drog pre potreby monitorovania drogovej situácie Slovenskej republiky podľa požiadaviek Európskej únie 19 950 0 Generálny sekretariát výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Bratislava, Nám. slobody 1 10.06.2010 31.12.2010
498/2008 Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 14 Zmluva o NFP 6 139 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.01.2008 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY - 10 ROKOV
588/2009 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Dodávky elektriny 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010 SUMA NEUVEDENÁ
589/2009 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Zmluva o združenej dodávke elektriny 54 226 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010 SUMA NEUVEDENÁ
499/2008 Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava , Štefánikova 3 Zmluva o NFP 9 550 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.01.2008 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY - 10 ROKOV
63/2007 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Prenechanie motorových vozidiel na užívanie 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2008 31.12.2010 SUMA NEUVEDENÁ
1314/2010 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.05.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ, BEZODPLATNÝ PREVOD
1315/2010 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.05.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ, BEZODPLATNÝ PREVOD
504/2008 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava , Šafárikovo nám. 6 Zmluva o NFP 17 567 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.01.2008 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY - 10 ROKOV
556/2009 Union poistovňa a.s., Bratislava, Bajkalská 29/A Hromadná poistná zmluva na poistenie liečebných nákladov pre príklad náhleho ochorenia alebo úrazu zamestnancov v zahraničí 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010 663,88 € ZA 10 KS
511/2010 Trnavský samosprávny kraj, Trnava, Starohájska 10 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.01.2010 28.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
510/2010 Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.01.2010 28.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
490/2009 Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Bratislava, Pribinova 25 Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR 797 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.01.2011
16/2010 Tempest, a.s., Bratislava, Plynárenska 7/B Zmluva o dielo na prevádzku internetovej stránky ÚV SR pre potreby informačných aktivít pre obyvateľov SR po vstupe SR do EÚ 54 154 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.03.2010 11.03.2011
806/2009 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, Tajovského 28B Zmluva o NFP, SK0121 328 640 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.08.2009 19.08.2019 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
503/2008 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, Lazovná 10 Zmluva o NFP 19 638 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.01.2008 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY - 10 ROKOV
1 2 3 4 5 6 7 8 >>