Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1379/2010 JUDr.Božena Gašparíková, CSc. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.10.2010
1381/2010 Mgr.Marek Kaľavský Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.10.2010
1383/2010 JUDr. Mári Kolaříková, CSc. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.10.2010
1288/2010 TNS SK, s.r.o., Bratislava, Štefánikova 19 Realizácia Prieskumu verejnej mienky vo všeobecnej populácii „Prevalencia drog, alkoholu a fajčenia 2010“ 52 241 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.12.2010 31.01.2011
1289/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Zmluva č. 046/2010/SZ o prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.10.2010 BEZODPLATNÝ PREVOD
1377/2010 Doc.JUDr.Jozef Čentéš, PhD. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1378/2010 JUDr.Martin Dilong Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1380/2010 JUDr.Jana Hreňová Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1382/2010 JUDr. Juraj Kamenca, CSc. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1384/2010 JUDr. Helena Štrbíková Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1254/2010 KPMG Slovensko spol.s.r.o., Bratislava, Mostová 2 Dohodu o urovnani medzi KPMG a Octigon a.s. 152 456 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.11.2010
1256/2010 Ing. Karol Janeček Žiadost o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania "Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu" pod kódom 2010-04 28 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.11.2010 ODMENA
1276/2010 Ing. Ladislav Kabát, CSc. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania "Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu" pod kódom 2010-05 40 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.11.2010 ODMENA
1283/2010 PaedDr. Alena Ňachajová Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zriadenej na základe Priameho zadania vyhláseného na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Technická a odbornápríprava pod kódom 2010-06 " 25 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 ODMENA
1284/2010 Mgr. Gábor Lelkes, PhD. – REGIONAL RESEARCH Žiadost o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zriadenej na základe Priameho zadania vyhláseného na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Technická a odborná príprava pod kódom 2010-06 32 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 ODMENA
1286/2010 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Poskytovanie tlačiarenských služieb tlač 150 ks brožúr veľkosti A 5 čiernobiela, pre potreby Konferencie pri príležitosti 10,. Výročia členstva SR v OECD – realizácia projektu :10.výročie vstupu SR do OECD- -vydanie publikácie a organizácie workshopu. 214 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.11.2010 31.12.2010
1321/2010 Tatray M+M, s.r.o, Štrba, Tatranská Štrba 1132 Zmluva o spolupráci pri vytvorení a prevádzkovaní detského ihriska 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.02.2010 DÁTUM PLATNOSTI- DOBA NEURČITÁ, SUMA NEUVEDENÁ
1327/2010 Úrad vlády, Sekcia kontroly a boja proti korupcii, Bratislava, Námestie slobody 1 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 834 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 DÁTUM SÚČINNOSTI, PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1253/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 22220120006 „Zabezpečenie činnosti certifikačného orgánu“ 13 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 31.08.2020
1287/2010 Nadácia Ekopolis , Banská Bystrica, Komenského 21 Zmluva o realizácii Nástroja na prípravu projektov - Žiadost o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v kvalite Projektového zámeru, ktorá bola predložená v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie činnos 8 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 13.12.2010