Zmluvy za Výskumný ústav vodného hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
88/DOD/2010/120/7444/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí podpory 8 000 0 Environmentálny fond, Bratislava 11.11.2010 30.11.2010 Teória a prax vo vodnom hospodárstve
89/DOD/2010/120/7445/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí podpory 8 000 0 Environmentálny fond, Bratislava 11.11.2010 30.11.2010 Vodné hospodárstvo
90/DOD/2010/120/7445/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí podpory 8 000 0 Environmentálny fond, Bratislava 11.11.2010 30.11.2010 Povodne 2010, príčiny, priebeh, skúsenosti
91/N/2006/224/2006 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o nájme nebytových priestorov 15 094 0 MŽP SR, Bratislava 15.03.2006 Celkové ročné plnenie
95/DOD/2010/230/7458/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Kalibrácia vrtúľ 6 735 0 SHMU, Bratislava 17.12.2010 17.12.2010 Kalibrácia vodomerných vrtúľ typ A.OTT C2, A.OTT C31
Contract number 026804/2007 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Diagnostic Nanotech and MICrotech Sensors 452 320 0 Commission of the European Communities, Freistadt AT 13.03.2007 01.03.2011 223 936 € financované EÚ a 228 384 € kofinancované cez ŠR SR (MŽP SR)
LIFE08 INF/SK/000234/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Grant Agreement LIFE08 527 272 0 Commission of the European Communities, Brusel 01.01.2010 31.12.2013
52/HS/2010/130/2009 ZSE Energia a.s., Bratislava Zmluva o dodávke energie 4 069 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.03.2005 31.12.2011 Predmetom zmluvy je dodávka elektrickej energie
<<1 2 3 4