Zmluvy za Ministerstvo životného prostredia SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
325/2005/8.3 ABC KLIMA, s.r.o. Zmluva na poskytovanie tovaru 0 0 MŽP SR 21.12.2005 Suma v zmluve: 1 042 168,70,- Sk s DPH
274/2007/6.3 ABICON Slovakia, spol. s r.o. Kúpna zmluva 0 0 MŽP SR 17.12.2007 Suma v zmluve: 1 999 200,- Sk s DPH
001/4.3MP/2009 AGB ekoservis s.r.o. Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt Technológia termickej úpravy nebezpečného odpadu zo zdravotníckych zariadení s cieľom odstránenia jeho nebezpečných vlastností 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 25.03.2010
003/4.3MP/2009 AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Rekonštrukcia silážnych žľabov na dekontaminačnú plochu - zhonocovanie nebezpečných odpadov - Záhorce" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 23.04.2009
128/2010/1.9 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 7710006060 0 0 MŽP SR 01.01.2011 Suma v zmluve: Spôsob výpočtu uvedený v zmluve
180/2008/6 B.R.O.S., s.r.o. Zmluva na realizáciu Komunikačného plánu Operačného programu Životné prostredie pre programové obdobie 2007-2013 0 0 MŽP SR 29.10.2008 31.12.2013 Suma v zmluve: 11 000 000,- eur bez DPH
006/4.2 MP/2009 Brantner Nové Zámky s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Racionalizácia zhodnocovania odpadov v kompostárni BRANTNER NOVÉ ZÁMKY" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 09.03.2009
009/4.1 MP/2009 Brantner Nové Zámky s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "SEPARUJME SPOLU A LEPŠIE! – rozšírenie a zintenzívnenie SZ KO v meste Nové Zámky a okolí" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 20.02.2009
259/2001/8.3 Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r.o. Zmluva na opakujúce sa dodávky tovaru 0 0 MŽP SR 30.10.2001 Suma v zmluve: Spôsob výpočtu uvedený v zmluve
006/3.1MP/2009 Bukocel,a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Redukcia vznikajúcich emisií zavedením novej technológie spaľovania – roštový kotol s mechanickým pohadzovačom" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 25.02.2009
006/3.2 MP/2009 BYTHERM s.r.o. MBP Poltár Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt ""Rekonštrukcia plynovej kotolne na ul. 13. januára Poltár na spaľovanie dendromasy a vonkajších rozvodov tepla" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10.07.2009
035/4.2MP/2009 CSM - STAV s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zhodnocovanie stavebných odpadov" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
33/2003/8.3 DAD - TEL, spol. s r.o. Dodatok č. 1 z zmluve č. 042/97 o servisných službách pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie 0 0 MŽP SR 01.03.2003 Suma v zmluve: Spôsob výpočtu uvedený v zmluve
211/2001/7.2 Data System Soft, spol. s r.o. Zmluva o dielo 0 0 MŽP SR 30.10.2001 Súčasťou zmluvy sú prílohy č. 1 a č. 2
94/2010/6.6 DITEC, a.s. Zmluva o poskytnutí služieb a o udelení licencií 0 0 MŽP SR 17.06.2010 1.130.165,00 eur bez DPH
013/3.2MP/2009 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 17.07.2009
232/2007/6.4 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta 0 0 MŽP SR 01.12.2007
025/4.2MP/2009 Dúha, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zužitkovanie drobného stavebného odpadu - Dúha, a.s." 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 22.12.2009
002/4.3MP/2009 EKOSERVIS, s.r.o. Humenné Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zhodnocovanie dekontaminovaných zemín pridaním BRO v bioreaktorovom tuneli" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 25.03.2009
024/4.2MP/2009 ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Rozšírenie kapacity existujúcej technológie nana zhodnocovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 12.03.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>