Zmluva č. ROEP-2/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ROEP-2/2007
Dodávateľ:GEOMERKART s.r.o., Veľký Krtíš, Komenského 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Lom nad Rimavicou
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 959,04
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:28 959,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy