Zmluva č. MTGSM0910950299/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:MTGSM0910950299/2004
Dodávateľ:T-Mobile Slovensko a.s., Bratislava, Vajnorská 100/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení - KU 0910950299
Zmluvne dohodnutá čiastka:47,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:47,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy