Zmluva č. A3340668-0001/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A3340668-0001/2007
Dodávateľ:Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozská 6/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení - KU 0918720814
Zmluvne dohodnutá čiastka:18,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy