Zmluva č. 6/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2006
Dodávateľ:GEOPRIS spol. s r.o., Banská Bystrica, Horná 79
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Detva
Zmluvne dohodnutá čiastka:83 585,61
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:83 585,61
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy