Zmluva č. 6 ROEP-2/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6 ROEP-2/2008
Dodávateľ:ALL GEO - geodetická kancelária, Ing. Peter Fašang, Zvolen, Študentská 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Zaježová
Zmluvne dohodnutá čiastka:47 407,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:47 407,55
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy