Zmluva č. 5VS-8/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5VS-8/2009
Dodávateľ:GEOMERKART s.r.o., Veľký Krtíš, Komenského 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Hodejovec
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 789,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:27 789,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy