Zmluva č. 5VS-4/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5VS-4/2009
Dodávateľ:EURO GEO s.r.o., Košice, Kmeťova 36
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Stará Bašta
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 822,90
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 822,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy